Unikt samarbete mellan Capacio och Sigma Technology när avancerad dataanalys gifter sig med modern hjärnforskning.

 Capacio och Sigma Technology har inlett ett samarbete där avancerad dataanalys appliceras på modern hjärnforskning kring unika kognitiva beteendedata som förklarar hur vi människor kan fungera på ett dynamiskt och framgångsrikt sätt i föränderliga miljöer. Dessutom har samarbetet, i en tuff konkurrens bland ett stort antal sökande projekt, valts ut som ett av projekten som deltar i årets upplaga SAS Institutes globala Hackathon som pågår under perioden 15 mars till 12 april 2023. Vinnaren utses under en Awards Ceremony (prisutdelningen) den 1:a juni. Som deltagare får projektet stöd av mentor från SAS Institute i form av två data scientists med branschkunskap.

I den första fasen av projektet syftar projektet att försöka identifiera prediktiva index och beteendeprofiler som kan användas för att uppnå bättre matchningar mellan sökande och roll i jobbrekryteringar men även vid personlig utveckling av individer, team eller t o m hela organisationer. Den första fasen bygger på att en mängd kognitiva data korreleras sinsemellan och med bl a socioekonomiska data.  

Målsättningen med projektet är att digitalisera psykologprocessen, från mätning och profilering till återkoppling och omsättning i praktiken. Genom att tillämpa avancerad dataanalys och visualisering på kognitiv neurovetenskap och evidensbaserade mätverktyg vill Capacio bidra med djupare förståelse för individers dynamiska fungerande och medfödda, hittills osynliga förmågor, talanger och potential. Syftet är även att skapa lättbegripliga och användbara beteende- och prestationsprofiler som kan hjälpa företag, organisationer och rekryterare att få en skarpare prediktion, urval, matchning för teambygge, samverkan och ledarskap genom att identifiera rätt person för rätt plats med rätt förutsättningar, säger Anders Norén, VD Capacio. Vi är oerhört glada för samarbetet med Sigma Technology, där vi nu har fått en partner med en extremt stark förmåga inom avancerad dataanalys, vilket krävs för att vi ska kunna realisera vår målsättning.”

Vi är mycket stolta över att få samarbeta med Capacios unika team av forskningsexperter inom modern hjärnforskning kring kognitiva beteendedata. Tillsammans med vår expertis inom dataanalys och maskininlärningdriver vi tillsammans innovation och skapar ett unikt värde för kunder via en digital plattform för att förstå mänsklig förmåga, kapacitet, talang och potential. Kunderna får därmed en ökad förståelse för människobeteenden och kan vinna nya insikter om hur organisationer kan skapa välfungerande team. Vi är dessutom mycket glada att återigen fått möjligheten att ställa upp som deltagare i SAS Hackathon, nu i kategorin inom vård och life science där vi kan se hur innovativa teknologier kan skapa bättre hälsoförutsättningar, säger Robert Åberg, VD på Sigma Technology Insight Solutions.

Om Capacio

Capacio är ett techbolag inom life science. Bolagets affärsidé har sitt ursprung i världsledande forskning inom neuro science och ett vetenskapligt genombrott i att mäta och förklara kopplingen mellan kognition, beteende och prestation inom näringsliv, sport, utbildning, hälsa, försvar och andra områden. Via sin tekniska plattform och tjänsteapplikationer kan Capacio erbjuda forskningsresultatet i form av tester för såväl individ, team och hela organisationer. Bolaget är baserat i Stockholm

www.capacio.com

Om Sigma Technology Group och Sigma TechnologyInsight Solutions

Sigma Technology Insight Solutions är en växande leverantör av dataanalys och digitaliseringstjänster, inom t.ex. AI/ML, IoT, sensordata och visualiseringslösningar. Företagets datavetare och BI-experter har över 30 års yrkeserfarenhet av att hjälpa företag och organisationer testa nya produkter, införa nya affärsmodeller och introducera innovationer i kundernas verksamhet.

Sigma Technology Group är ett privatägt teknikkonsultföretag med verksamhet i Sverige, Ungern, Kina, Norge, Tyskland och Ukraina. Sigma erbjuder en idealisk kombination av branschövergripande expertis, ett hållbarhetsperspektiv på utveckling och en partnerskapsorienterad verksamhet. Bolaget fokuserar på att leverera mjukvaruutveckling, produktinformation, design och utveckling av inbyggda system, digitala lösningar och IT-infrastruktur med expertkonsulter, utvecklingsteam och offshoreleverans.

www.sigmatechnology.com

Kontaktperson

Anders Norén, VD Capacio
[email protected]
+46 70 687 87 14

Robert Åberg, VD Sigma Technology Insight Solutions
[email protected]
+46 70 670 52 51